به نام خدا

گزارش برنامه صعود به قله تفتان

رشته کوه تفتان با مساحت کل 1800کیلومتر مربع بین 5و28الی30و28عرض شمالی و50و60الی15و61طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.ارتفاع آن از سطح متوسط آبهای خلیج فارس 3941متر و نسبت به دشتهای اطراف حدود 2000متر است. صعود از 4جبهه اصلی آن امکان پذیر است و گروه ما از جبهه غربی که دارای پناهگاه صبح و فاصله ان تا خاش 50کیلومتر است اقدام به صعود نمود.این کوه تا زاهدان 100کیلومتر تا مرز میرجاوه 55کیلومتر و تا دریای عمان 380کیلومتر فاصله دارد.اولین صعود در سال 1893میلادی برابر با 1273شمسی به سرپرستی ژنرال سرپرسی سایلس انگلیسی انجام گرفت.در اطرف کوه تفتان دره های متعددی است که آبهای قسمت شمال و شرق آن به صورت رودخانه لادیز و گزد به رود میرجاوه که امتداد رود تلخ آب است می ریزد و آبهای دره های جنوبی تفتان از دره خاش می گذرد.درختان بنه،بادام کوهی،ارژن،سیاه چوب،گز و پوشش گیاهی آن آویشن،پونه،ریواس،کاسنی،پیاز کوهی در منطقه یافت می گردد.در ارتفاعات کوه تفتان سه دریاچه وجود دارد که به دریا سر معروف می باشد.دو دریاچه در قسمت شمال و عمق آنها کم و آب آنها شیرین است و دیگری نسبتاٌ بزرگ(250*350)متر که دارای آب شور دائمی است.واژه تفتان را از کلمه تفت به معنی گرم و سوزان گرفته اند و این وجه تشبیه بخاطر خروج بخارات آب و گوگرد از دهانه آن است.کوه تفتان در اصطلاح محلی به چهل تن معروف است و شایع است چهل تن از راشدین مذهبی در این کوه ناپدید شده اند و به همین دلیل به آن کوه چهل تن می گویند و شاخک شمال ان نیز به همین سبب به اسم کوه زیارت معروف است. کوه تفتان دارای 4قله بنامهای1-زیارت قله شمالی2-مادر کوه قله جنوبی و آتشفشانی است3-قله شمال شرقی که صبح کوه نام دارد4-قله ای که در مغرب مادر کوه است نر کوه نامیده می شود.پناهگاه در ارتفاع 3250متری و مجهز به آب و برق و تلفن و بخاری می باشد که بدلیل بادهای شدید 120روزه تیرهای برق و تلفن آن دچار قطعی گردیده بودند اما تقریباٌ در تمام مسیر صعود تلفن همراه آنتن می دهد.ارتفاعات استان به دوران سوم و چهارم زمین شناسی و سنگهای آن اغلب آهکی،گچی و گوگردی است. بخش رسوبی پایه آتشفشان شامل فلیش،آلوئولین و نومولیت و بخش آذرین از سنگهای اولتر بازیک است.پوسته اقیانوس هند با شیب بسیار تندی در زیر منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان به داخل زمین می رود که یکی از علتهای به وجود آمدن گل فشان و چشمه های آب معدنی در شرق قله و آب گرم فراوان منطقه می باشد.

برنامه حرکت و صعود از کاشان تا قله تفتان و برگشت

گروه ما شامل 27نفر کوهنورد به نامهای آقایان:احمدی،نراقی،سراج،نادعلیان،اعزامی،رحیم زاده،برناک،شبانی،مستوفی نیا،سعادت نیا،امیری،ظهیری،پورقاسم،کریم شاهی،اقبال،امیر خانی،مقامی نژاد و اخباری و خانمها:کامیاب،اصفهانیان،نساجیان،دانش وزیری، فهیمی فرد،ملاقنبری،اشکثی،ستاری و کاشانی که ترکیبی از گروههای مختلف کوهنوردی کاشان و مخصوصاٌ 6نفر از عزیزان جانباز را شامل می شدند. ساعت 20:40درتاریخ5/12/87 اتوبوس با 2راننده و 27نفر کوهنورد از خیابان سپاه کاشان حرکت کرد.نماز صبح را ساعت 5:30صبح روز 6/12/87در رفسنجان اقامه کردیم و ساعت 7:30کرمان بودیم بدلیل قاچاق گازوئیل لازم بود علاوه بر کارت سوخت اتوبوس حواله سوخت هم تهیه شود و تنها پمپ گازوئیل کرمان که به اتوبوسها سوخت می رساند را هم در حاشیه شهر پیدا کنیم.تهیه حواله و سوختگیری تا ساعت 10صیح طول کشید.بالاخره ساعت 10به سمت بم حرکت کردیم و از ساعت 13:45تا14:45 در بم جهت ناهار و نماز توقف کردیم.به سمت زاهدان حرکت کردیم و ساعت19:30دروازه زاهدان بودیم پس از تماس با آقای شعار که ساکن زاهدان هستند و متولد کاشان که زحمت خوابگاه و نامه پناهگاه را متحمل شده بودند به اتفاق ایشان خوابگاه تربیت بدنی زاهدان واقع در خیابان دانشگاه حرکت نموده ساعت20:30به خوابگاه وارد شدیم.خانمها یک اطاق و آقایان دو اطاق اسکان داده شدند.این اطاقها دارای شوفاژ،تلویزیون،یخچال و تخت خواب بودند.آب گرم  حمام خستگی این مسافرت را از تن بدر گرد.قرار شد فردا تا ساعت 12ظهر نفرات به اختیار خود خرید به بازار زاهدان بروند با کمی تاخیر ساعت13:40 در تاریخ 7/12/87از خوابگاه به طرف خاش حرکت کردیم و ساعت 15:40به پاسگاه نوک آباد جهت هماهنگی صعود رسیدیم پس از آن سه راهی کوشه به سمت چپ به طرف روستای تمندان و اردوگاه آموزش و پرورش حرکت کرده ساعت 17:20اردوگاه بودیم پس از تحویل دادن نامه تربیت بدنی و گرفتن راهنما ساعت 17:25از اردوگاه به سمت پناهگاه صُبَح حرکت کردیم.ساعت 21:30 نفرات پناهگاه بودند این کوهپیمایی شبانه همراه با باران و تگرگ و برف و گاهی باد شدید بود.مسیر اردوگاه تا پناهگاه شامل چشمه پونه، محل ریزشی و خطرناک بندگلو و تک درخت بادام کوهی بود.30دقیقه مانده به پناهگاه به دلیل خیس شدن کفش آقای شعار ایشان از صعود باز ماند و بدلیل شب بودن مجبور شدیم با بر پا کردن یک چادر دونفره ایشان به اتفاق مصطفی امیری را جا گذاشته بقیه نفرات به صعود ادامه دهند.

در این مسیر 2نفر از برادران جانباز هم دچار بیماری شدند که با کمک آقای مقامی نژاد که شاغل در 115می باشد درمان شدند اما برای صعود از پناهگاه تا قله گروه را همراهی نکردند و در پناهگاه به استراحت مشغول بودند.در پناهگاه چندین بار با موبایل مصطفی امیری تماس گرفته شد و از حال آقای شعار سوال شد خوشبختانه پس از 4ساعت با کمک آقایان نراقی،ظهیری،مستوفی نیا و برناک ساعت 2نیمه شب آقایان امیری و شعار هم به گروه در پناهگاه ملحق شدند و تا ساعت 3صبح رسیدگی به وضع حال آقای شعار رسیدگی ادامه پیدا کرد.

در روز 8/12/87ساعت 5:30گروه از خواب بیدار شد و ساعت 6:55 به سمت قله حرکت کردیم مانند روز قبل آقای نادعلی جلودار و آقای نراقی عقب دار بودند.در مسیر خانم کامیاب کمی دچار تهوع گردیدند که با کمک آقایان احمدی و مقامی نژاد با کمی تاخیر پشت سر گروه حرکت کردند.در حالی که باد شدیدی گروه را همراهی می کرد ساعت 10صبح تمامی افراد موفق به صعود قله آتشفشانی تفتان گردیدند و پس از گرفتن عکس و فیلم ساعت 10:30بطرف پناهگاه حرکت کرده و ساعت 12 تمامی گروه در پناهگاه بودند طبق برنامه ساعت12:45 گروه لوازم خود را جمع آوری کرده و به سرعت بطرف اردوگاه حرکت کردند ساعت 15:50 همگی سوار اتوبوس از اردوگاه به سمت زاهدان حرکت کردیم و ساعت 19:15 در خوابگاه زاهدان مستقر شدیم.افراد به سرعت سرو وضع خود را مرتب کردند و به سمت چهارراه رسولی برای خرید حرکت کردند.

در روز 9/12/87طبق قرار پس از نماز صبح گروه وسایل خود را جمع کرده و اطاقها را مرتب و تحویل مسئول خوابگاه  تربیت بدنی داده و ساعت 6:15از زاهدان به سمت کاشان حرکت کردیم.نزدیک ماهان در ساعت 14از باغ شاهزاده بازدید کرده و ساعت 14:50به سمت کرمان حرکت کردیم در کرمان ناهار صرف شد وساعت 17:55از کرمان به طرف کاشان حرکت کردیم ساعت 4:35 صبح روز 10/12/87 در کاشان روبروی ورزشگاه تختی از اتوبوس پیدا شده در حالی که همه گروه شاد و سرحال بودند.

لازم به ذکر است جهت نامه های اداری هرگونه مراجعه به اداره تربیت بدنی کاشان با استقبال مسئولین این اداره مواجهه می شدیم اما ادارات اصفهان کوچکترین همکاری را از خود نشان ندادند.لازم است در انتها از زحمات خانمها:کامیاب و اصفهانیان و آقایان:احسان ارفع،نراقی،نادعلیان،امیری،مقامی نژاد،ظهیری،برناک تشکر گردد.

گزارش:علی اخباری

 

               

© 2007 - Design by Noavaran Eng Co